HÜKÜM VE KOŞULLAR SÖZLEŞMESİ

Bu mülkiyet sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) Institute of Global Leadership (bundan böyle “IGL” olarak anılacaktır) ile aşağıda imzası bulunan kişi (bundan böyle “siz” olarak anılacaktır) arasında yasal olarak bağlayıcı bir sözleşmedir. Lütfen bu sözleşmenin tamamını okuyun.Her türlü sorunuzu görüşmek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 

 1. SÖZLEŞMENİN ANAHATLARI
  1.1.Bu anlaşma ile IGL, deneyimsel bir öğrenme ve koçluk programı (IGL Liderlik eğitimi) sağlamayı kabul eder.

1.2. Bu sözleşmede IGL’e yapılan herhangi bir gönderim, IGL tarafından istihdam edilen veya IGL adına hareket eden tüm eğitmenleri,mentörleri, koçları, danışmaları ve gönüllülerini kapsar.

1.3. IGL, ürün ve hizmetlerin takviminde, yapısında, içeriğinde ve sunumunda herhangi bir değişiklik veya düzenleme yapma hakkını saklı tutar. Değişiklikler bu web sitesinden duyurulur.  

 

 1. HİZMETLERİN TANIMI
  2.1. IGL programı, kişisel etkinliği artırmak için tasarlanmış deneyimsel, etkileşimli ve eylem odaklı bir eğitim programıdır. Program insan doğasının tüm boyutlarına hitap eder: entelektüel, duygusal, fiziksel ve ruhsal. Programdan tam olarak yararlanabilmek için, tüm faaliyetlere ve alıştırmalara katılmaya istekli ve kararlı olmalısınız.

 

 1. HİZMET SINIRLAMALARI VE SINIRLI SORUMLULUK
  3.1. Eğitim öncesi kaydınızın bir kısmı bu Sözleşmeyi incelemek ve imzalamaktır.

3.2. Bu Sözleşmeyi imzalayarak şunları kabul etmiş olursunuz:
3.2.1.Eğitime katılımınız ile ilgili tüm sorumluluk size ait olacaktır.
3.2.2. IGL’e karşı dava açmamak.
3.2.3. Ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları tahkim yoluyla çözmek.
3.2.4. Sözleşmede yapılan değişiklikleri bu web sitesinden takip etmek. 

3.3. IGL eğitmenleri ve personeli, tüm eğitim boyunca kişileri herhangi bir nedenle eğitimden çıkarma hakkını saklı tutar.

3.4. Çocukluk travmaları
3.4.1. Katılımcıların büyük çoğunluğu için, IGL liderlik eğitimi, kişisel etkinliği ve hayattaki genel memnuniyeti artırır. Ancak, programın herhangi bir terapi veya danışmanlık ortamı olması veya onun yerine geçmesi amaçlanmamıştır. IGL eğitiminde psikolojik bozukluklar ele alınmaz. IGL personeli eğitimli ruh sağlığı uzmanları değildir ve psikolojik sorunları tedavi etmek veya duygusal ya da  psikolojik olarak sıkıntılı bir kişiye tedavi sağlamak için eğitilmemiştir. IGL programını tedaviye bir alternatif olarak gören kişiler olumsuz sonuçlarla karşılaşabilir. Psikolojik tedavi gerektiren bir sorununuz varsa veya olabileceğine inanıyorsanız, Eğitimli bir uzmana danışmanızı öneririz.

 3.4.2. IGL eğitim programı öncelikle yetişkinlik yaşamınıza odaklanır ve erken çocukluk travmalarınıza ışık tutmak ve çözmenize doğrudan yardımcı olmak için tasarlanmamıştır. Çocuklukta fiziksel veya cinsel istismar’a maruz kaldıysanız veya aşırı duygusal şiddet biçimleriyle travma geçirdiyseniz, eğitime devam etmeden önce bir profesyonele danışın.

 3.4.3. Acı verici çocukluk deneyimleri olan kişilerin eğitim programını başarıyla tamamlamaları mümkündür. Bununla birlikte, eğitimin bazı bölümleri istemeden acı veren anıları canlandırabilir. Bu eğitim programına katılmaya karar vermeden önce bu tür çocukluk deneyimlerini tüm yönleriyle dikkatlice değerlendirmenizi rica ediyoruz

3.5. IGL herhangi bir sonucu garanti etmez veya herhangi bir sağlık iddiasında bulunmaz.

3.6. Programların büyük faydaları olmasına rağmen, sonuçlar, eğitime kendinizi adamanız, katılımınız ve mevcut sağlık koşulları dahil olmakla birlikte bunlar ile sınırlı olmamak üzere bir dizi faktöre bağlıdır.

3.7. Herhangi bir referans ve örnek, aynı veya benzer sonuçlara ulaşacağınızı garanti etmez. IGL tıbbi, yasal, yatırım, sağlık veya iş tavsiyeleri vermez.Tüm görüşler değerlendirmenize sunulmuştur ve yalnızca bunlara güvenilmemelidir. Gerekirse profesyonel tavsiye almak sizin sorumluluğunuzdadır.

 

 1. YÜKÜMLÜLÜKLERDEN FERAGAT
  4.1. Gönüllü Katılım.

 4.1.1. IGL tarafından sunulan bir deneyimsel öğrenme ve koçluk programına katılmayı düşünüyorsunuz ve bu Sözleşmeyi IGL ile imzalamanız koşuluyla, IGL Liderlik Eğitim Programına katılmanıza izin vermeyi kabul eder.

4.1.2. IGL Programı kapsamındaki faaliyetler ve eğitimler hakkında tam memnuniyetiniz için IGL tarafından bilgilendirildiğinizi, kendi isteğiniz ile gönüllü olarak katıldığınız ve aşağıda yer alan beyanları kabul etmeden önce gerekli tüm araştırmaları yaptığınızı kabul etmektesiniz.
4.1.3.IGL’nin kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda IGL Programına katılımınızı sonlandırabileceğini onaylıyor ve kabul ediyorsunuz.

 4.2. Olası Fiziksel Temas

 4.2.1. IGL Programı, siz, IGL personeli veya IGL’e bağlı koçlar ve/veya diğer katılımcılar arasında fiziksel temasa neden olabilecek faaliyetler ve eğitimler içerebilir.

 4.3. Olası Duygusal Deneyimler.
4.3.1. IGL Programı, stres, endişe, üzüntü, fiziksel rahatsızlık ve bitkinlik dahil bunlarla sınırlı olmamak üzere farklı duygular yaşamanıza neden olabilecek faaliyetleri ve eğitimleri içerecektir.

4.4. Sağlığınız ile ilgili hiçbir şüpheniz olmaması
4.4.1. Fiziksel, zihinsel veya duygusal sağlığınız ve istikrarınız veya fiziksel temas ve/veya duygusal deneyimler içeren faaliyetlere ve eğitimlere katılma becerinizle ilgili herhangi bir türde veya nitelikte herhangi bir şüpheniz veya endişeniz olmadığını beyan edersiniz.
4.4.2. IGL’nin size tavsiyelerde bulunduğunu ve size doktorlar, terapistler ve IGL Programı ile  sağlığınız ve potansiyel sınırlamalarınız hakkında bilgisi olabilecek diğer kişiler dahil olmak üzere tıp uzmanlarına veya seçtiğiniz diğer kişilere danışma fırsatı verdiğini kabul ve beyan ediyorsunuz.

4.4.3. Tüm gerekli istişareleri yaptığınızı veya gönüllü olarak yapmamayı tercih ettiğinizi beyan ve kabul etmektesiniz. Ayrıca danıştığınız hiçbir profesyonel veya başka bir kişinin size IGL Programının tamamına veya bir kısmına veya belirli fiziksel veya duygusal faaliyetlere ya da eğitime katılmamanızı tavsiye etmediğini beyan edersiniz.

4.5. IGL Lisanslı Profesyoneller Sağlamamaktadır.
4.5.1. IGL Programının tıbbi, psikolojik, terapötik veya diğer hizmetleri sağlamak için tasarlanmadığını ve amaçlanmadığını, IGL Programında genellikle lisanslı bir profesyonel tarafından sağlanan faaliyetler; eğitmenler, koçlar, doktorlar, psikologlar veya diğer lisanslı profesyoneller olmasının gerektirmediğini kabul ve beyan edersiniz.

4.5.2. IGL Programının tıbbi, psikolojik, terapötik veya tipik olarak lisanslı bir sağlık uzmanı tarafından sağlanan hizmetleri sağlamadığını kabul ediyor ve onaylıyorsunuz.

 4.5.3. IGL’nin herhangi bir tıbbi, psikolojik veya terapötik tavsiye sağlamadığını ve herhangi bir tıbbi, psikolojik veya terapötik sürecin yerine geçmesi, yerini alması veya tamamlaması amaçlanan faaliyet ve eğitim sağlamadığını kabul ve beyan edersiniz.

4.6. Faaliyetler ve Eğitimler IGL’in takdirindedir

4.6.1. IGL Programı sırasında sağlanacak olan faaliyetler veya eğitimler konusunda herhangi bir beyanda bulunmadığını kabul ve beyan etmektesiniz.

4.6.2. IGL’nin yalnızca, eğitmenler ve koçlar da dahil olmak üzere IGL personelinin kendi takdirine bağlı olarak uygun gördüğü faaliyetleri ve eğitimleri sunmaktan sorumlu olduğunu kabul ve beyan edersiniz.

4.6.3. IGL’nin, lisanslı profesyonellerin gerektirdiği özen ve standardını kullanarak herhangi bir faaliyeti veya eğitimi yönetme görevini üstlenmediğini onaylar ve kabul edersiniz.

4.6.4. IGL’nin katılımcılara herhangi bir tıbbi, psikolojik, terapötik veya diğer profesyonel denetim sağlamadığını ve IGL Programını destekleyen personel ve koçlara herhangi bir mesleki eğitim sağlamadığını kabul ve beyan edersiniz.

4.7. Katılım her zaman sizin seçiminizdir.

 4.7.1. IGL Programına katılımınızı herhangi bir nedenle veya sebep göstermeksizin durdurmakta ve istediğiniz zaman ayrılmakta  özgür olduğunuzu kabul ve beyan edersiniz.

4.7.2. Katılımınızı durdurmak istemeniz veya sizin istenmeyen ağrı, stres, endişe veya herhangi bir fiziksel, psikolojik veya duygusal rahatsızlık yaşamanız durumunda, IGL’i veya eğitmenlerden ve koçlardan birini derhal bilgilendirmekle sorumlu olduğunuzu kabul ve beyan etmektesiniz. Ayrıca, IGL Programına katılımınızın ardından gerekli veya uygun olduğunu düşündüğünüz herhangi bir tıbbi, psikolojik, duygusal veya başka türlü bir yardımı aramaktan ve ödemekten sorumlu olduğunuzu kabul ve beyan etmektesiniz.

4.8. Olası risk varsayımları.
4.8.1. IGL Programına katılımınızın fiziksel, psikolojik veya duygusal yaralanma dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bazı kişisel riskler içerebileceğini kabul ve beyan ediyorsunuz. Ayrıca, bu tür potansiyel riskler ve yaralanmalar hakkında bilgilendirildiğinizi, eğitim faaliyetlerine katılmaya uygunluğunuz konusunda seçtiğiniz profesyonellere danışmanızın tavsiye edildiğini, beraberindeki IGL Gizli Sağlık Anketini okuyup anladığınızı, ve IGL Programı ile ilgili olabilecek tüm riskleri gönüllü olarak üstlendğinizi kabul ediyorsunuz.

4.9. IGL Tüm Garantileri ve Sonuçları Reddeder.
4.9.1. IGL, satılabilirlik garantisi ve belirli bir amaca uygunluk garantisi de dahil olmak üzere, yasaların izin verdiği en geniş ölçüde açık ve zımni garantileri reddeder. IGL’nin, IGL Programına katılımınızın fiziksel, psikolojik veya duygusal sağlığınızı iyileştireceğini veya kısa ya da  uzun vadedeki hedeflerinizi, iş beklentilerinizi iyileştireceğini hiçbir şekilde temsil veya garanti etmediğini kabul ve beyan edersiniz.

 4.10. Tıbbi Tahliye ve Tazminat.
4.10.1. İşbu belge ile sağlığınızın iyi olduğunu,fiziksel, zihinsel ve duygusal durumunuzun lisanslı bir profesyonel tarafından doğrulandığını onaylarsınız. IGL Programının içerdiği riskleri tam olarak anlıyor ve katılımınız sonucunda oluşabilecek kişisel,bedensel yaralanma, ölüm, duygusal veya psikolojik yaralanma ve mal kayıpları konusunda kendiniz, mirasçılarınız ve kişisel temsilcileriniz için tüm sorumluluğu kabul ediyorsunuz. IGL Programı’na katılımınızın bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek her türlü kayıp, yükümlülük, hasar, maliyet ve ücretten IGL’yi, memurlarını, yöneticilerini, çalışanlarını, bağlı kuruluşlarını, acentelerini, temsilcilerini ve atamalarını tazmin eder ve korursunuz.

4.10.2. IGL Liderlik Programına katılımınız sonucunda maruz kaldığınız tüm kayıp, yükümlülük, hasar, maliyet ve ücretlerin riskini üstlenirsiniz. Her zaman makul dikkat ve özeni göstermekten sorumlu olduğunuzu ve IGL Programı sırasında veya bununla bağlantılı olarak meydana gelebilecek yaralanmalardan IGL’nin sorumlu tutulamayacağını kabul ediyorsunuz. Kendi tıbbi ve ilgili sigorta poliçelerinizi sürdürmekten sorumlu olduğunuzu ve IGL’nin IGL Programına katılımınızı kapsayacak şekilde sizin adınıza sigorta almaktan sorumlu olmadığını kabul ediyorsunuz.

4.10.3. Bu Sözleşmeyi okuyup gönüllü olarak imzaladığınızı ve imzalamadan önce avukatınız ile bu Sözleşmeyi gözden geçirme fırsatınız olduğunu kabul etmektesiniz.

 4.11. Gizli ve Özel Bilgiler.

4.11.1. IGL’nin IGL Liderlik Programında öğretilen yöntem, süreç ve stratejilerinin IGL’nin tek ve münhasır mülkiyeti olduğunu ve telif hakkı, ticari marka ve ticari sır yasası dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yasalarla korunan gizli ve özel bilgiler oluşturduğunu kabul ediyorsunuz.  IGL’nin korunan bilgileri, IGL Programı ile ilgili tüm materyalleri, öğrettiğimiz tüm eğitim stratejilerini ve ilgili tüm tavsiyeleri içerir. IGL Programının ve ilgili materyallerinin, stratejilerinin ve tavsiyelerinin gizli yapısını korumayı ve aşağıdaki sebeplerin dışında hiçbir sekilde koyalamamayı, dağıtmamayı ve ifşa etmemeyi kabul ediyorsunuz (i) IGL Eğitiminin bir parçası ise (ii) yasal bazı süreçler sebebiyle gerekliyse (IGL’nin çıkarlarını korumak için uygun yasal işlemin yapılabilmesi için IGL’ye bu tür yasal süreç hakkında derhal yazılı bildirimde bulunmayı kabul edersiniz) veya (iii) yasal olarak kamu malı haline gelen konular veya materyaller sözkonusu ise

4.12. Bu Sözleşme, IGL Liderlik Programı Kayıt Sözleşmesini Tamamlar.
4.12.1. IGL ile daha önce IGL Programı Kayıt Sözleşmesini imzaladığınızı ve IGL Programına katılımınızın ve bu Sözleşmenin IGL Kayıt Sözleşmesini tamamlayıcı olduğunu ve değiştirmediğini veya yerine geçmediğini kabul edersiniz. Ayrıca, bu Sözleşmeyle veya IGL Programına katılımınızla ilgili bundan sonra doğabilecek her türlü iddianın, IGL Kayıt Sözleşmesinde yer alan tahkim hükmüne tabi olduğunu kabul edersiniz.

 1. ÖDEME
  5.1. IGL’nin Eğitim Programına öğrenci olarak katılmayı seçtiniz. Bu hizmet karşılığında, rezervasyon sırasında belirtilen ücreti ödemeyi kabul etmektesiniz.

5.2. Bu sözleşmeyi imzaladığınızda, iade edilemez ve devredilemez bir depozito ödemeyi kabul edersiniz.

5.3. Toplam tutar, eğitimin başlamasından en geç 14 gün önce ödenmelidir. Eğitimin 14 günden daha erken başlaması planlanıyorsa, eğitim ücretinin tamamı eğitim başlamadan önce ödenmelidir. Ödeme yapılmaması eğitimdeki yerinizin iptali ile sonuçlanacak ve depozitonuz iade edilmeyecektir.

5.4 Eğitim başladıktan sonra IGL’nin herhangi bir geri ödeme garantisi vermediğini kabul etmektesiniz.

 5.5. Eğitim ücretinin Seviye 1 – Farkındalık ve Seviye 2 – Dönüşüm  kapsadığını kabul ediyorsunuz ve  Seviye 3 – Liderlik (sadece davettir ve ekstra ödeme yapılması gerekmeden sunulur. )

 

 1. TRANSFER VE İPTALLER
  6.1. Eğitimdeki yerinizi, satın alma tarihinden itibaren 14 gün içinde Cancellations@instituteofgloballeadership.com’a yazılı bildirimde bulunarak iptal edebilirsiniz.

6.2. İptal, rezervasyonun yapıldığı tarihten itibaren 14 günü içinde yapılırsa, ödenen eğitim ücreti bakiyesinden iade edilmeyen depozito düşülerek geri ödeme alırsınız. IGL’nin halihazırda üstlenmiş olduğu makul masrafların iade edilmeyeceğini lütfen unutmayın.

6.3. Eğitim ücretinden kalan bakiye, kurs başlamadan 14 gün önce hesabınızdan otomatik olarak düşülecektir. Bu noktada, tutarın tamamı iade edilmez.

6.4. Doğrudan IGL’den yazılı izin alınmadıkça dersler başka bir tarihe devredilemez.yerinizin başka bir eğitime devredilmesi durumunda bağımsız bir durum olarak değerlendirilir. Öğrenci, belirli bir sınıf için özel öğrenim ücretinden yararlanmışsa, öğrencinin başka bir sınıfa geçişi veya eğitim yerinin başka birine devredilmesi talebi, ancak öğrencinin özel promosyon ücreti ile IGL tarafından https://instituteofgloballeadership.com/ ana sayfasında ilan edilen standart ücreti arasındaki fark ve öğrenciye IGL tarafından e-posta ve diğer yazılı iletişim biçimleri ile ietlilmiş olan transfer ücreti ödendiğinde teyit edilir.

 1. SONUÇLAR VE GARANTİLER
  7.1. IGL herhangi bir sonucu garanti etmez veya herhangi bir sağlık iddiasında bulunmaz.

 7.2. Eğitimlerin büyük faydaları olmasına rağmen sonuçlar, kurslara olan bağlılığınız, katılım ve mevcut sağlık koşulları dahil olup ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir dizi faktöre bağlıdır

7.3. Herhangi bir referans ve örnek, aynı veya benzer sonuçları alacağınızı temsil etme veya garanti etme amacını taşımaz.

 7.4. IGL tıbbi, yasal, yatırım veya iş tavsiyesi sağlamaz. Tüm görüşler değerlendirmenize sunulmuştur ve yalnızca bunlara güvenilmemelidir. Profesyonel yardım almak sizin sorumluluğunuzdadır.

 

 1. SAĞLIK
  8.1. Eğitimin tüm faydalarından yararlanmak için ve de katılım yeteneğinizi etkileyebileceğinden, eğitimin başlamasından en az 48 saat önce alkol veya herhangi bir yasa dışı madde tüketmekten kaçının. Bu kural ihlal edilirse, geri ödeme yapılmadan ayrılmanız istenecektir..

8.2. IGL, herhangi bir sağlık durumunu iyileştirme, tedavi etme veya iyileştirme iddiasında değildir. Eğitim süresi boyunca adınıza reçete edilen ilaçları almaya devam edin. İlaçların azaltılması veya ortadan kaldırılması konusunda doktorunuza danışın.

8.3. Eğitim sırasında katılm yeteneğinizi etkileyebilecek herhangi bir sağlık durumunuzu IGL’ye bildirmek sizin sorumluluğunuzdadır.  IGL Sağlık Formunu doldurup imzalayarak yapabilisiniz.

8.4. Eğitimden tam anlamıyla yararlanabilmek için zinde ve sağlıklı olmalısınız. Fiziksel olarak aktif olma ve/veya diğer öğrencilerle etkileşim kurma yeteneğinizi etkileyecek bir sağlık durumunuz varsa, IGL güvenliğiniz için alternatif yöntemler önerebilir veya belirli egzersizler sırasında katılımınızı reddedebilir.

8.5. Zihinsel ve duygusal durumlarınızın halüsinojenler ve diğer kimyasal maddelerden veya başka bir şekilde etkilenmemesini sağlamak için, eğitimin olduğu hafta sonu boyunca eğitimin başladığı andan eğitimin tamamlandığı zamana kadar hiçbir zaman alkol veya yasadışı uyuşturucu tüketimine izin verilmez.bu şartı ihlal ederseniz, IGL, katılımınızı bu sözleşmenin 13. maddesi uyarınca geri çekme hakkını saklı tutar. Bu kuralı ihlal ederseniz, geri ödeme yapılmadan ayrılmanız istenecektir.

 

 1. İŞ VE KENDİNİ TANITIM
  9.1. Doğrudan IGL’den izin alınmadıkça, IGL bünyesinde, işletilen veya kullanılan hiçbir platformda kendi kendinin veya işinin tanıtımını yapmaya izin verilmez.

9.2. IGL bünyesinde bulunan platformlar, eğitimler, etkinlikler, uygulama grupları, WhatsApp grupları ve Facebook gruplarını içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.

9.3. IGL bünyesinde bulunan hiçbir platformda kendi kendini tanıtmaya yönelik materyallere izin verilmez ve IGL bünyesinden bulunan hiçbir platformda müşteri talep etmemelisiniz.

9.4. Hizmetlerinizi müşterilere özel olarak sunmak isterseniz, bu tamamen sizin sorumluluğunuzda olacak ve işletmeniz IGL’den ayrı olacaktır. Hizmetlerinizi sunmak isterseniz, bunu IGL’den yazılı izin alarak yapabilirsiniz.

 9.5. Bir IGL etkinliğine katılım, sizinle IGL arasında herhangi bir ortaklık veya ortak girişim kurma amacını taşımaz ve oluşturması düşünülemez.

9.6. IGL, size müşteri sağlamaktan sorumlu değildir..

9.7. Herhangi bir kendi kendini tanıtma durumunda, bu sözleşmenin 13. maddesi uyarınca sözleşmenin feshedilmesiyle sonuçlanacaktır.

 

 1. EKİPMAN KULLANIMI
  10.1. IGL’in bazı eğitimler ve kurslar sırasında elektrikli ekipman, hoparlör, projektör ve difüzör içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan çeşitli ekipman türleri kullandığını kabul ve beyan edersiniz

10.2. Bu ekipmanın kullanımı özel bir işlem gerektirir ve kurs sırasında güvenliğinizi sağlamak için her zaman makul özeni göstermelisiniz

10.3. İhmalinizden kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya kayıptan IGL sorumlu olmayacaktır.

 

 1. TESİS DIŞI AKTİVİTELER
  11.1. Eğitimin bir kısmının tesis dışında gerçekleştirileceği durumlar olabilir. Bu durumlarda, IGL tarafından size sağlanan yazılı talimatlara uymak sizin sorumluluğunuzdadır.

 11.2. Eğitim ücretine dahil olmadığı için tüm seyahat ve konaklama masraflarından siz sorumlu olacaksınız.

 11.3. Tesis dışı etkinliğin tüm süresi boyunca güvenliğinizi ve güvenliğinizi sağlamak için makul özeni göstermelisiniz.

 11.4. Eğitimlerin uzaktan/çevrimiçi olarak gerçekleştiği durumlarda, IGL’nin güvenliğiniz için hiçbir sorumluluğu yoktur.

 

 1. ZORUNLU HALLER
  12.1.Zorunlu haller,tanrı’nın bir eylemi, genel acil durum, Devlet tarafından getirilen kısıtlama veya IGL’nin kontrolü dışındaki herhangi bir nedenden dolayı size hizmet sağlayamazsak, IGL bu sözleşmeyi ihlal etmiş olmayacaktır. Ancak hizmetleri sağlamak için makul ölçüde tatmin edici bir tarih ve saat ile değiştirmeye yetkili olacaktır.

 12.2. Böyle bir süre mevcut değilse, henüz sağlanmayan hizmet(ler) için ödenmesi gereken ücretlerin geri kalanından feragat edilecektir.

12.3. Bu durumlarda hizmet sağlayamama veya sözleşmeyi yerine getirememe durumundan IGL sorumlu değildir

 

 1. FESİH
  13.1. Yıkıcı olduğunuzu, yasaları ihlal ettiğinizi veya bu sözleşmeyi ihlal ettiğinizi düşündüğümüzde, IGL herhangi bir noktada bu sözleşmeyi feshetme hakkını saklı tutar. Bu sözleşmenin feshi üzerine tüm ücretler sizin tarafınızdan ödenecektir.

 

 1. GİZLİLİK
  14.1.Eğitime katılmak için diğer katılımcıların deneyimlerinin ve IGL’nin eğitim alıştırmalarının doğasının mutlak gizliliğini korumayı kabul ediyorsunuz.

 14.2. Gizli bilgiler, işle ilgili veya kişisel olsun, sizinle ilgili her türlü veri veya bilgiyi ifade eder

1.4.2.1. makul olarak size özel veya size ait olarak kabul edilecek olan;

14.2.2. genel olarak bilinmeyen ve;

 14.2.3. bu gizli bilgilerin açıklanmasının size zarar vermesinin makul bir şekilde beklenebileceği durumlarda.

14.2.4. IGL, tarafınızca yetkilendirilmedikçe veya kanunen gerekli görülmedikçe, elde ettiğimiz hiçbir gizli bilgiyi ifşa etmeyeceğimizi, rapor etmeyeceğimizi veya herhangi bir amaçla kullanmayacağımızı kabul eder. Gizlilik yükümlülükleri eğitim süresince geçerli olacak ve bu sözleşmenin feshi ile birlikte süresiz olarak geçerli olacaktır.

14.2.5. Bu sözleşme kapsamında IGL’ye ifşa ettiğiniz/sağladığınız tüm yazılı/sözlü bilgi ve materyaller, bu sözleşme tarihinden önce veya sonra sağlanmış olup olmadığına veya IGL’ye nasıl sağlandığına bakılmaksızın gizli bilgilerdir..

14.2.6. Eğitimin bir parçası olarak diğer katılımcılar tarafından size açıklanan bilgiler de gizli kalmalıdır.

14.2.7. Eğitimlerin herhangi bir bölümünü veya tamamını fotoğraflamayacağınızı, video çekmeyeceğinizi veya kaydetmeyeceğinizi kabul etmektesiniz.

Not: IGL, kişisel olarak sizinle ilgili bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini korumak için teknik sözleşmeye dayalı ve kişilerle ilgili kontroller dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere uygulanan kontroller olmasına rağmen gizliliği garanti edemez. Bu yasal haklarınızı etkilemez.

 

 1. FOTOĞRAF, FİLM VE KAYIT
  15.1. IGL’nin kendi resimleriniz de dahil olmak üzere fotoğraflarınızı ve/veya video kayıtlarınızı hem dahili hem de harici olarak tanıtım amacıyla kullanmasına izin veriyorsunuz.

15.2. Bu görüntülerin basılı yayınlar, web sitesi, e-pazarlama, posterler, afişler, reklam, film, sosyal medya ve öğretim amaçları dahil olmak üzere basılı ve dijital medya formatlarında kullanılabileceğini anlıyorsunuz.

15.3. Hakkınızda tuttuğumuz bilgilerin bir kopyasını görmeyi talep etme ve bilgilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkınız vardır.

15.4. IGL’den istediğiniz zaman görsellerinizi kullanmayı bırakmasını isteyebilirsiniz, bu durumda görseller gelecekteki yayınlarda kullanılmayacak ancak halihazırda dolaşımda olan yayınlarda görünmeye devam edebilir.

15.5. Eğitimlerin online olarak verildiği durumlarda, IGL eğitimlerin bir kısmını veya tamamını kaydedebilir.

15.6. IGL’nin eğitimlerin bir kısmını veya tamamını fotoğraflamak, videoya çekmek veya kaydetmek için dijital veya fiziksel cihazlar kullanmasına izin veriyorsunuz.

 

 1. GEÇERLİ OLAN HUKUK
  16.1. Bu Sözleşme, İngiliz yasalarına göre yorumlanacak, yorumlanacak ve uygulanacaktır ve İngiliz Mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır.
 2. TÜM ANLAŞMA
  17.1. Bu Sözleşme, IGL ile sizin aranızdaki sözleşmenin ve mutabakatın tamamıdır ve bu Sözleşmeyle ilgili olarak sözlü veya yazılı herhangi bir önceki anlaşmanın yerine geçer.

 

 

Son Güncelleme: 12 Ağustos 2021

Güncelleme: Geri ödeme politikası ve eğitim ücreti hakkında daha fazla netlik sağlamak için Madde 5.4 ve 5.5 eklendi.

Son güncelleme: 25 Mayıs 2021

Güncelleme-25 /05/2021 : 6. İptal ve nakiller, bekleme süresini açıklayan cümlenin anlamını düzeltmek için güncellenmiştir.

1.3 IGL’nin değişiklikleri yönetme, yönetim ve teslimat hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere netlik getirdi

3.2.4 Bu sözleşmedeki değişiklikleri gözden geçirme sorumluluğu aşağıda imzası bulunan kişilerin sorumluluğundadır.

Güncelleme-10/05/2021 : 6. İptaller ve nakiller, öğrencilerin kayıtlı oldukları sınıflardan farklı sınıflara nakillerinde yer alan ücretleri açıklamak için güncellenmiştir.